Jesteś tutaj:

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu na dzień 25 czerwca 2018 r. – akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów.

Podmiot Liczba akcji % udział w
liczbie akcji
Liczba głosów
na WZA
% udział w liczbie głosów na WZA
Getin Holding S.A. 42 677 443 54,43% 43 728 643 55,04%
Getin Noble Bank 7 836 172 9,99% 7 836 172 9,86%
Dr Leszek Czarnecki
bezpośrednio
7 717 725 9,84% 7 717 725 9,71%

Kontakt dla inwestorów

inwestorzy@ideabank.pl