Jesteś tutaj:

Akcjonariat

Wykres

Struktura akcjonariatu na dzień 28 czerwca 2016 r. – akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów

Podmiot Liczba akcji % udział w
liczbie akcji
Liczba głosów
na WZA
% udział w liczbie głosów na WZA
Dr Leszek Czarnecki (bezpośrednio i pośrednio) 62 301 118 79,46% 63 352 318 79,74%
w tym: Getin Holding S.A. 42 677 443 54,43% 43 728 643 55,04%
LC CORP BV 6 342 878 8,09% 6 342 878 7,98%
Dr Leszek Czarnecki
bezpośrednio
7 717 725 9,84% 7 717 725 9,71%

Kontakt dla inwestorów

inwestorzy@ideabank.pl