Jesteś tutaj:

Informacje finansowe

kwota w tys. zł
Wynik z tytułu odsetek 681 401
Wynik z tytułu prowizji i opłat 311 400
Wynik z działalności operacyjnej 320 791
Zysk (strata) netto 230 799
Aktywa razem 23 953 664
Kredyty i pożyczki 16 279 450
Należności z tytułu leasingu finansowego 57 480
Zobowiązania wobec klientów i instytucji finansowych 18 276 032
Kapitał zakładowy 156 804
Kapitał własny ogółem 2 735 164
Liczba akcji 78 401 981
Wynik z tytułu odsetek 624 017
Wynik z tytułu prowizji i opłat 341 892
Wynik z działalności operacyjnej 451 406
Zysk (strata) netto 441 028
Aktywa razem 21 516 726
Kredyty i pożyczki 10 886 070
Należności z tytułu leasingu finansowego 3 710 107
Zobowiązania wobec klientów i instytucji finansowych 16 001 414
Kapitał zakładowy 156 804
Kapitał własny ogółem 2 457 377
Liczba akcji 78 401 981
Wynik z tytułu odsetek 383 905
Wynik z tytułu prowizji i opłat 387 961
Wynik z działalności operacyjnej 104 838
Zysk (strata) netto 312 216
Aktywa razem 18 857 506
Kredyty i pożyczki 8 972 239
Należności z tytułu leasingu finansowego 3 074 658
Zobowiązania wobec klientów i instytucji finansowych 13 546 183
Kapitał zakładowy 156 804
Kapitał własny ogółem 2 054 905
Liczba akcji 78 401 981
Wynik z tytułu odsetek 332 147
Wynik z tytułu prowizji i opłat 331 376
Wynik z działalności operacyjnej 262 548
Zysk (strata) netto 241 344
Aktywa razem 15 064 028
Kredyty i pożyczki 7 202 855
Należności z tytułu leasingu finansowego 2 643 067
Zobowiązania wobec klientów i instytucji finansowych 11 540 934
Kapitał zakładowy 135 622
Kapitał własny ogółem 1 476 210
Liczba akcji 67 811 097
Wynik z tytułu odsetek 198 409
Wynik z tytułu prowizji i opłat 244 631
Wynik z działalności operacyjnej 74 064
Zysk (strata) netto 104 173
Aktywa razem 7 393 155
Kredyty i pożyczki 4 415 903
Należności z tytułu leasingu finansowego 364 590
Zobowiązania wobec klientów i instytucji finansowych 6 131 984
Kapitał zakładowy 96 936
Kapitał własny ogółem 771 146
Liczba akcji 48 468 030
Wynik z tytułu odsetek 100 026
Wynik z tytułu prowizji i opłat 142 956
Wynik z działalności operacyjnej -22 046
Zysk (strata) netto 26 840
Aktywa razem 5 201 351
Kredyty i pożyczki 3 144 658
Należności z tytułu leasingu finansowego 166 611
Zobowiązania wobec klientów i instytucji finansowych 4 247 940
Kapitał zakładowy 96 936
Kapitał własny ogółem 676 149
Liczba akcji 48 468 030