Jesteś tutaj:

Informacje finansowe

kwota w tys. zł
Wynik z tytułu odsetek 332 147
Wynik z tytułu prowizji i opłat 331 376
Wynik z działalności operacyjnej 262 548
Zysk (strata) netto 241 344
Aktywa razem 15 064 028
Kredyty i pożyczki 7 202 855
Należności z tytułu leasingu finansowego 2 643 067
Zobowiązania wobec klientów i instytucji finansowych 11 540 934
Kapitał zakładowy 135 622
Kapitał własny ogółem 1 476 210
Liczba akcji 67 811 097
Wynik z tytułu odsetek 198 409
Wynik z tytułu prowizji i opłat 244 631
Wynik z działalności operacyjnej 74 064
Zysk (strata) netto 104 173
Aktywa razem 7 393 155
Kredyty i pożyczki 4 415 903
Należności z tytułu leasingu finansowego 364 590
Zobowiązania wobec klientów i instytucji finansowych 6 131 984
Kapitał zakładowy 96 936
Kapitał własny ogółem 771 146
Liczba akcji 48 468 030
Wynik z tytułu odsetek 100 026
Wynik z tytułu prowizji i opłat 142 956
Wynik z działalności operacyjnej -22 046
Zysk (strata) netto 26 840
Aktywa razem 5 201 351
Kredyty i pożyczki 3 144 658
Należności z tytułu leasingu finansowego 166 611
Zobowiązania wobec klientów i instytucji finansowych 4 247 940
Kapitał zakładowy 96 936
Kapitał własny ogółem 676 149
Liczba akcji 48 468 030

Dane do wyników finansowych za I półrocze 2015 roku w formacie Excel (XLSX)

Dane do wyników finansowych za I kwartał 2015 roku w formacie Excel (XLSX)

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2014 r. (PDF)

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014 r. (PDF)