Jesteś tutaj:

Polityka dywidendy

Biorąc pod uwagę aktualny poziom kapitałów Banku oraz priorytetowe zadania stojące przez Bankiem czyli odbudowę wskaźników kapitałowych i uzyskanie trwałej rentowności, do momentu odbudowy wskaźników kapitałowych potencjalny zysk będzie zasilał w całości kapitały Banku.

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami w latach, kiedy Bank osiągnie wyjątkowo pozytywne wyniki i będzie posiadał wysokie współczynniki wypłacalności, będzie można rozważyć wypłatę dywidendy Akcjonariuszom.

Polityka w zakresie wypłaty dywidendy będzie analizowana i w miarę potrzeby okresowo weryfikowana przez Zarząd, a decyzje w tej sprawie będą podejmowane z uwzględnieniem szeregu czynników, w tym perspektyw dalszej działalności, przyszłych zysków, sytuacji finansowej, zapotrzebowania na środki pieniężne, planów rozwoju oraz wymogów prawa i wytycznych organów nadzoru w tym zakresie.

Każdorazowo decyzja o wypłacie dywidendy będzie podejmowana przez Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.