Jesteś tutaj:

Kalendarium Inwestora

Rok 2019


26.04.2019

 • Skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2018

30.05.2019

 • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019

27.09.2019

 • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r. zawierający półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe

29.11.2019

 • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019

Rok 2018


09.03.2018

 • Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2017

24.04.2018

 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie

15.05.2018

 • Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku

20.08.2018

 • Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku

20.11.2018

 • Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku

Rok 2017


02.03.2017

 • Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2016

28.04.2017

 • Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku

04.08.2017

 • Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku

27.10.2017

 • Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 roku

Rok 2016


18.01.2016

 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

04.03.2016

 • Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2015

29.04.2016

 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A.

05.05.2016

 • Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku

28.06.2016

 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

04.08.2016

 • Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku

27.10.2016

 • Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku

Rok 2015


07.05.2015

 • Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2015 roku

30.06.2015

 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

29.07.2015

 • Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 roku

28.10.2015

 • Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2015 roku