Jesteś tutaj:

Dokumenty związane z połączeniem Getin Noble Banku S.A. z Idea Bank S.A.:

Wymóg dołączenia do Planu Połączenia załącznika wymienionego w art. 499 §2 pkt 4 KSH nie ma zastosowania z uwagi na wyjątek przewidziany w art. 499 §4 KSH.


Prezentacja dla inwestorów:

O procesie połączenia Getin Noble Bank S.A. informował w drodze publikacji poniższych raportów bieżących: