Jesteś tutaj:

Rada nadzorcza

dr Leszek Czarnecki

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, doktor nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Działalność gospodarczą rozpoczął w 1986 roku, tworząc Przedsiębiorstwo Techniki Alpinistyczno-Nurkowej TAN S.A. Był twórcą i głównym udziałowcem działającego od 1991 r. Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. - pierwszej i największej firmy leasingowej w Polsce. W 1998 r. dr Leszek Czarnecki zdobył nagrodę jako jeden z 10-ciu najlepszych menedżerów w Europie Środkowej "The best CEO in Central Europe", przyznaną przez "The Wall Street Journal". Również w 1998 r. został laureatem światowego finału konkursu "Young Business Achiever" w Pekinie.

W kwietniu 2004 r. dziennik "The Financial Times" uznał Leszka Czarneckiego za jedną z 25 wschodzących gwiazd europejskiego biznesu, które w najbliższej przyszłości będą wyznaczać kierunki rozwoju rynków finansowych. Na prestiżową listę "FT" Leszek Czarnecki został wpisany jako jedyny Polak. W listopadzie 2004 r. Leszek Czarnecki znalazł się wśród czterech osób wyróżnionych przez INSEAD - jedną z najlepszych w Europie uczelni biznesowych oraz Ministra Finansów Francji tytułem "Przedsiębiorca Roku z Europy Wschodniej". We wrześniu 2005 r. Leszek Czarnecki otrzymał prestiżową Nagrodę Lesława A. Pagi za osiągnięcia i osobisty wkład w rozwój rynku usług finansowych w Polsce. Został wybrany Graczem Roku w rankingu organizowanym przez Polską edycję magazynu Forbes w latach 2005, 2006 i 2007.

Remigiusz Baliński

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu i National Louis University Chicago (MBA). Od 1996 r. jest Prezesem Zarządu RB Investcom sp. z o.o. we Wrocławiu.

Dzięki wieloletniej współpracy z instytucjami rynku kapitałowego, Remigiusz Baliński posiada szeroką wiedzę i doświadczenie z zakresu ich funkcjonowania, podejścia do klienta i zwiększania udziałów w rynku. Jest także ekspertem od zagadnień finansowych przedsiębiorstw, uregulowań prawnych, systemu i zwyczajów rynku kapitałowego w Polsce. Posiada doświadczenie w zarządzaniu wieloosobowymi zespołami wyspecjalizowanych pracowników, ich szkoleniem i motywowaniem.

W latach 1993-1994 był Członkiem Rady Nadzorczej Gliwickiego Banku Handlowego. Następnie pracował jako doradca Prezesa Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego, a w roku 2001 został Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej tej spółki. Od 1997 do 2001 roku był Prezesem Zarządu Efi sp. z o.o. (firmy wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej EFL), a w latach 2001-2002 doradcą i prokurentem samoistnym Efi sp. z o.o.

Dariusz Krawczyk

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Warszawskiej (1993 r.), ukończył Studium Podatkowe (1996 r.), Studium Menadżerskie (1997 r.) oraz Studia Podyplomowe z zakresu zarządzania wartością firmy (2002 r.) w Szkole Głównej Handlowej. Od 1993 posiada licencję maklera papierów wartościowych.

W latach 1993-1998 pracował w Biurze Maklerskim Banku Handlowego, Centrum Operacji Kapitałowych, na stanowisku dyrektora Biura Obrotu i Sprzedaży. W latach 1998-1999 pełnił funkcję prezesa Zarządu w Expandia Polska SA. W latach 1999-2000 był dyrektorem Departamentu Bankowości Inwestycyjnej w PKO BP. W 2001 roku został członkiem Zarządu w Nafcie Polskiej SA. W latach 2000-2002 pełnił funkcję dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego w PKN ORLEN SA. W latach 2002-2003 - dyrektor Departamentu Inwestycji Kapitałowych PSE SA. W latach 2004-2005 – Prezes Zarządu PSE Centrum SA. W latach 2005-2011 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Synthos SA, Prezesa Synthos Kralupy a.s., Prezesa Dwory Sp. z o.o., Prezesa (Managing Director) FTF Galleon, Prezesa Energetyka Dwory sp. z o.o. Pan Dariusz Krawczyk jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej.

Piotr Kamiński

Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe (mgr zarządzania): ukończył studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Piotr Kamiński w latach 1991–1993 uczestniczył ponadto w Międzynarodowym Programie Studiów Podyplomowych Tempus – CUBIS finansowanym przez Unię Europejską, zorganizowanym przez trzy uniwersytety zachodnioeuropejskie: Uniwersytet Katolicki w Mediolanie, Uniwersytet Katolicki w Leuven oraz Uniwersytet w Amsterdamie.

Piotr Kamiński brał udział w programie szkoleniowym „International Institute of Securities Market Development” organizowanym przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (US SEC). Ponadto Piotr Kamiński w latach 1994–2002 uczestniczył w wielu seminariach i konferencjach z zakresu rynku kapitałowego i finansowania przedsięwzięć (m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Hiszpanii). Pan Piotr Kamiński jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej.

Krzysztof Bielecki

Członek Rady Nadzorczej

Jest menedżerem wyższego szczebla zarządzania z ponad 20-letnią praktyką w zarządzaniu polskimi i międzynarodowymi organizacjami na rynkach usług finansowych. Odnosił sukcesy w zarządzaniu strategicznym w strukturach holdingowych i matrycowych w Banku komercyjnym.

Ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika-elektryka. Następnie ukończył Podyplomowe Studium Handlu Zagranicznego na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jest absolwentem studiów MBA na Rotterdam School of Management.

Od 1994 do 1997 był związany z Dolnośląskim Domem Maklerskim jako współzałożyciel i Prezes jednego z pierwszych w Polsce prywatnych domów maklerskich. W latach 1997 – 2012 pracował w Grupie ING, gdzie od 2006 do 2012 roku pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego i Członka Zarządu ING Leasing&Factoring ING Commercial Bank, Amsterdam, Holandia, Członka Rady Dyrektorów Grupy ING Top 200; Przewodniczącego i Członka Rad Nadzorczych podległych spółek w: Wielkiej Brytanii, Belgii, Luxemburgu, Holandii, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Polsce, Rosji, Ukrainie, Czechach, Węgrzech, Włoszech, Rumunii i Turcji.

W latach 2012 - 2015 prowadził własną działalność gospodarczą z zakresu doradztwa w obszarze zarządzania i finansowania projektów inwestycyjnych. Od maja 2015 roku jest Wiceprezesem Zarządu Termoden sp. z o.o.

Artur Gabor

Członek Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Ekonomii University College London. Ukończył również szereg kursów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, międzynarodowych standardów rachunkowości, a także Advanced Management Programme na IESE Business School.

W latach 1994–1998 był Dyrektorem Zarządzającym Credit Lyonnais na Polskę, następnie do 2004 roku związany z General Electric Capital jako Dyrektor Fuzji i Akwizycji na Europę Środkową i Rosję. W latach 2004 – 2005 związany z grupą Getin Holding jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Getin Banku oraz Członek Rady Nadzorczej Getin Holdingu. W latach 2004 – 2013 zasiadał w Radach Nadzorczych takich spółek jak m. in. Energomontaż Północ, Polmos Lublin, Energopol Katowice.

Od 2002 roku jest Członkiem Stałego Komitetu Doradczego Amerykańskiej Izby Handlowej oraz Członkiem Korpusu Niezależnych Członków Rad Nadzorczych w Polskim Instytucie Dyrektorów (do 2006 r.). Jest również partnerem w firmie doradztwa inwestycyjnego i gospodarczego Gabor i Gabor. Pan Artur Gabor jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej.

Izabela Lubczyńska

Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, który ukończyła, otrzymując tytuł magistra filologii polskiej. Ukończyła również zarządzanie na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Absolwentka studiów MBA, studiów podyplomowych w zakresie analizy finansowej i zarządzania wynikami oraz studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Od 2004 roku związana z Getin Holding – początkowo jako Kierownik Biura Zarządu, a w latach 2007 – 2012 Kierownik Biura Rady Nadzorczej. W latach 2013–2014 była Dyrektorem Zarządzającym Obszarem Audytu Wewnętrznego i Monitoringu Grupy Kapitałowej, a od 2014 roku jest Członkiem Zarządu Getin Holding.