Jesteś tutaj:

CSR - Społeczna odpowiedzialność Idea Bank

W związku z debiutem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Idea Bank wprowadził nowe standardy ładu korporacyjnego (corporate governance) i jednocześnie rozwija społeczną odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility - CSR).

Idea Bank dba żeby prowadzone przez niego projekty miały pozytywny wpływ nie tylko na organizację, ale także na społeczności, z którymi Idea Bank się styka. Trzy projekty Grupy Idea: Duma Przedsiębiorcy, Inkubator Przedsiębiorczości, Trenerzy Biznesu zostały wpisane na listę dobrych praktyk realizowanych przez biznes odpowiedzialny społecznie w kategorii „zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej”, realizowanej od kilkunastu lat przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. (http://odpowiedzialnybiznes.pl)

Projektami wyróżnionymi są:

Inkubator Przedsiębiorczości

Inkubator Przedsiębiorczości to sposób na rozwiązanie problemu braku kapitału, z którym borykają się osoby chcące założyć firmę. W ramach programu organizowane są cykliczne konkursy, podczas których spośród kilku tysięcy zgłoszeń wybieranych jest 30 najlepszych planów biznesowych. Ze zwycięzcami Idea Bank zakłada spółkę, wnosząc ok. 30% potrzebnego kapitału. Na pozostałą część kapitału przedsiębiorca otrzymuje finansowanie w postaci kredytu na preferencyjnych warunkach. Uczestnik programu może liczyć na okres karencji, do momentu kiedy zacznie osiągać dochody. Bank pokrywa wszystkie koszty opieki prawnej, przygotowania odpowiedniej dokumentacji i założenia spółki.

Trenerzy Biznesu

Program Trenerzy Biznesu składa się z konsultacji telefonicznych, a następnie spotkań szkoleniowych w największych miastach Polski. Warsztaty dotyczą umiejętności autoprezentacji i sprzedaży, umiejętności utrzymywania płynności finansowej i zarządzania finansami osobistymi. Program obejmował również możliwość konsultacji ze specjalistą dotyczących stworzenia planu biznesowego firmy.

Duma Przedsiębiorcy

Założeniem programu Duma Przedsiębiorcy jest promowanie ciekawych inicjatyw biznesowych prowadzonych przez klientów Idea Banku. Projekt wspomaga ambitne, pomysłowe i przedsiębiorcze osoby w osiągnięciu sukcesu. Wybrane firmy otrzymują od Banku darmowy pakiet profesjonalnych działań marketingowych, takich jak; spoty reklamowe, artykuły prasowe, a także kampanie plakatowe. Akcja Duma Przedsiębiorcy przyniosła wiele korzyści przedsiębiorcom – niektóre firmy odnotowały nawet czterokrotny wzrost przychodów. Pomogła im także zdobyć nie tylko nowych klientów, zwiększyć sprzedaż, ale i nawiązać nowe partnerstwa biznesowe. Od 2013 roku w programie wzięło udział ponad 200 przedsiębiorców.


Dokumenty do pobrania: