Jesteś tutaj:

Strategia

Idea Bank planuje dalszą koncentrację na zaspokajaniu potrzeb rozwijającego się segmentu przedsiębiorców, m.in. dzięki rozwojowi platformy Idea Cloud, oferującej usługi księgowe i bankowe w sposób łatwo dostępny i przyjazny, za pośrednictwem Internetu, smartfona lub tabletu, a ponadto wzrost organiczny oraz strategiczne akwizycje.

Grupa chce działać jako zaufany doradca klientów, którzy w miarę rozwoju swojej działalności będą interesować się dodatkowymi produktami i doradztwem finansowym. Szeroka gama produktów i usług, zarówno opracowanych przez Grupę jak i zintegrowanych wraz z ostatnimi akwizycjami, zwiększy zdolność do budowy długoterminowych relacji z obecnymi klientami i pozyskiwanie nowych dzięki wykorzystaniu cross-sellingu.

Z emisji nowych akcji w ramach pierwszej oferty publicznej akcji Idea Bank pozyskał 254 mln zł. Środki te Bank zamierza przeznaczyć na wzmocnienie pozycji kapitałowej, co w konsekwencji umożliwi mu zwiększenie sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Grupę, w szczególności zwiększenie akcji kredytowej, finansowania działalności leasingowej oraz faktoringowej.