Jesteś tutaj:

Walne Zgromadzenie 29 maja 2020 r.

Transmisja z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2020 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji Idea Bank S.A. i liczbie głosów z tych akcji

Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z uzasadnieniem

Regulamin uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Idea Bank S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Formularze

Zgłoszone kandydatury na Niezależnych Członków Rady Nadzorczej

Życiorysy kandydatów do Rady Nadzorczej

Materiały dotyczące oceny odpowiedniości do pkt 14-15 porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Materiały dotyczące oceny odpowiedniości do pkt 19 porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Walne zgromadzenie 25 października 2016 r.

Walne zgromadzenie 28 czerwca 2016 r.

Walne zgromadzenie 29 kwietnia 2016 r.

Walne zgromadzenie 18 stycznia 2016 r.