Jesteś tutaj:

Zarząd Banku

Tobiasz Bury

Tobiasz Bury – Pełniący obowiązki Prezesa Zarządu

Pan Tobiasz Bury pełni obowiązki Prezesa Zarządu Idea Bank S.A. od października 2017, jest w Zarządzie Banku od stycznia 2017 r. Tobiasz Bury posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach „Zarządzanie oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze” (2002), a następnie kontynuował studia na Kellogg School of Management, Northwestern University Chicago gdzie uzyskał tytuł Master of Business Administration (MBA) (2007r.) oraz na Harvard Business School, Harvard University (2013r.).

Doświadczenie zawodowe:

w latach 2002 - 2008
Manager, The Boston Consulting Group
w 2009 roku
Dyrektor Zarządzający ds. Sieci Agencyjnej PZU Życie, PZU Życie S.A.
w latach 2009 - 2010
Dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży Masowej PZU Życie, PZU Życie S.A.
w latach 2010-2014
Dyrektor Zarządzający ds. Sieci w Grupie PZU, PZU S.A. i PZU Życie S.A.
w latach 2014 - 2016
Członek Zarządu, TUnŻ PZU Życie S.A.
w latach 2014 - 2016
Członek Rady Nadzorczej, TU Link4 S.A.

Pan Tobiasz Bury pełni obecnie funkcję Członka Rady Nadzorczej Idea Leasing S.A. (od października 2016r.) oraz Członka Rady Nadzorczej Getin Leasing S.A. (od października 2016r.).

Jaromir Frankowicz

Jaromir Frankowicz – Członek Zarządu

Pan Jaromir Frankowicz pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank S.A. od 01 czerwca 2017r. Jaromir Frankowicz posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Ekonomiczną im. Oskara Langego we Wrocławiu, na wydziale Zarządzania i Informatyki (1999 r.). W 2002 r. Jaromir Frankowicz ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku „Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem na Jednolitym Rynku Europejskim.”

Doświadczenie zawodowe:

w latach 1998-2004
Bank Zachodni WBK S.A., Starszy Informatyk ds. analizy biznesu – menedżer relacji; Specjalista Informatyk ds. analizy biznesu; Specjalista Informatyk ds. analizy biznesu – menedżer ds. zarządzania wersjami
w latach 2004-2008
GE Money Bank S.A., Kierownik Projektu w Biurze Projektów - Departament Informatyki; Kierownik Zespołu Zapewnienia Jakości Rozwiązań Informatycznych – Pion Informatyki
w latach 2008-2010
Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemów Informatycznych
w latach 2010-2011
Santander Consumer Bank S.A., Dyrektor Integracji IT
w latach 2011-2012
Santander Consumer Bank S.A., Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemów
w latach 2012-2013
ISBAN (Ingeniería de Software Bancario, Hiszpania), CSA Global Compliance Director
w latach 2014-2015
ISBAN (Ingeniería de Software Bancario, Hiszpania), Director in Consumer Finance Business Unit
w latach 2015-2017
Euro Bank S.A., Dyrektor Departamentu Analizy i Rozwiązań Biznesowych
Dariusz Makosz

Dariusz Makosz – Członek Zarządu

Pan Dariusz Makosz pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank S.A. od stycznia 2013 roku. Dariusz Makosz posiada wykształcenie wyższe. Uzyskał tytuł magistra Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości, w Poznaniu, specjalność bankowość (2000 r.)

Doświadczenie zawodowe:

w latach 1999-2002
Doradca Bankowy, Millenium Bank S.A.
w latach 2002-2003
Kierownik Oddziału, Expander S.A.
w latach 2002-2004
Dyrektor ds. Produktów Inwestycyjnych, Expander S.A.,
w latach 2004-2005
Dyrektor ds. Produktów Inwestycyjnych, Open Finance S.A.
w latach 2006-2007
Członek Zarządu, Open Finance S.A.
w latach 2005-2008
Dyrektor ds. Sprzedaży, Open Finance S.A.
w latach 2006-2011
Dyrektor Departamentu, Getin Noble Bank S.A.
w latach 2008-2012
Dyrektor Zarządzający, Open Finance S.A.
w latach 2011-2012
Dyrektor Zarządzający, Idea Bank S.A.
w latach 2011-2013
Dyrektor Zarządzający, Getin Noble Bank S.A.
w latach 2012-2013
Wiceprezes Zarządu, Idea Money S.A.

Dariusz Makosz pełni obecnie funkcję Członka Rady Nadzorczej Idea Money S.A. (od 2013 roku).

Małgorzata Szturmowicz

Małgorzata Szturmowicz – Członek Zarządu

Pani Małgorzata Szturmowicz pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank S.A. od stycznia 2014 roku. Małgorzata Szturmowicz posiada wykształcenie wyższe. Uzyskała tytuł magistra na Akademii Polonijnej w Częstochowie, specjalność: tłumacz języka niemieckiego (2005 r.). Ponadto uzyskała tytuł magistra w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, specjalność: ekonomia (2006 r.). Ukończyła również studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2009 r.). Pani Małgorzata Szturmowicz odbywa obecnie aplikację celem uzyskania tytułu biegłego rewidenta.

Doświadczenie zawodowe:

w latach 2004-2011
Ernst & Young Audit sp. z o.o., Senior Consultant;
w latach 2011-2012
Tax Care S.A., Dyrektor Finansowy
w latach 2012-2013
Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A., Dyrektor Finansowy;

Pani Małgorzata Szturmowicz pełni obecnie funkcję Członka Rady Nadzorczej LC Corp Sky Tower sp. z o.o. (od 2014 roku oraz Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. (od października 2016 roku).

Aneta Skrodzka-Książek

Aneta Skrodzka-Książek – Członek Zarządu

Pani Aneta Skrodzka-Książek pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank S.A. od lipca 2015 roku. Aneta Skrodzka -Książek posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa (1996), na kierunku "Finanse i Bankowość". Od września 2007 roku Pani Aneta Skrodzka–Książek jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), ponadto od 2008 roku posiada tytuł Biegłego Rewidenta. Od 2008 roku Pani Aneta Skrodzka-Książek legitymuje się także tytułem Certified Public Accountant wydanym przez instytut AICPA (American Institute of CPAs) w USA oraz certyfikatem Certified Internal Auditor, wydanym przez Instytut Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors) w czerwcu 2013 roku.

Doświadczenie zawodowe:

w latach 1996- 2007
KPMG Audit, Warszawa; Starszy Manager (od 2004), w Departamencie Audytu, ICE (Informatyka, Komunikacja, Rozrywka). Badanie sprawozdań finansowych US GAAP / SOX / IFRS.
w latach 1999-2001
KPMG LLP, Atlanta, Georgia, USA; Supervisor w Departamencie Audytu, na podstawie oddelegowania do KPMG USA. Obsługa klientów nowych technologii, e-commerce, internet oraz software.
w latach 2007-2010
KPMG LLC, Moskwa, Rosja; Dyrektor w Departamencie Audytu, z ostateczną odpowiedzialnością za badanie sprawozdań finansowych oraz Starszy Manager dla klientów wysokiego ryzyka. Badanie sprawozdań finansowych US GAAP / SOX / IFRS.
w latach 2010-2014
Nordea Bank Polska, Warszawa; Dyrektor Komórki Audytu Wewnętrznego obejmującej Polskę, Rosje oraz Kraje Bałtyckie, w Banku Nordea, podmiotu w Grupie Kapitałowej Nordea Bank AB
w latach 2015-2016
Członek Rady Nadzorczej GetBack S.A.

Pani Aneta Skrodzka-Książek pełni obecnie funkcję Członka Rady Nadzorczej Idea Money S.A. (od lutego 2015 r.), Członka Rady Nadzorczej Idea Expert S.A. (od lutego 2015 r.), Członka Rady Nadzorczej Tax Care S.A. (od lutego 2015 r.), Członka Rady Nadzorczej Idea Leasing S.A. (od lutego 2015 r.), Członka Rady Nadzorczej Idea Fleet S.A. (od lutego 2015 r.), Przewodniczącej Rady Nadzorczej Open Finance S.A. (od stycznia 2016 r.), Członka Rady Nadzorczej Home Broker S.A. (od grudnia 2015 r.), Członka Rady Nadzorczej Getin Leasing S.A. (od czerwca 2016 r.).

Magdalena Skwarzec

Magdalena Skwarzec – Członek Zarządu

Pani Magdalena Skwarzec pełni funkcję Członka Zarządu od 6 listopada 2017 r. Pani Magdalena Skwarzec posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej na kierunku finanse i bankowość (2002). Obecnie jest wykładowcą Studiów Podyplomowych SGH w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym.

Doświadczenie zawodowe:

w latach 2001-2004
analityk kredytowy w Raiffeisen Bank Polska S.A.
w roku 2004
analityk w Accenture Sp. z o.o.
w latach 2004-2008
Manager w Zespołu Instrumentów Pochodnych i Ryzyk Finansowych w Ernst&Young Audit Sp. z o.o.
w latach 2008-2009
Senior Manager w Dziale Zarządzania Ryzykiem w Deloitte Advisory Sp. z o.o.
w latach 2009-2012
pracowała w PKO BP S.A. m.in. na stanowisku Dyrektora ds. Wdrożenia Metody IRB w Departamencie Ryzyka Kredytowego w PKO BP S.A.
w latach 2012-2017
pracowała w BOŚ S.A. m. in. na stanowisku Dyrektora Departamentu Ryzyka Finansowego, Dyrektora Departamentu Polityki Kredytowej i Wyceny Aktywów, Dyrektora Zarządzającego ds. Oceny i Zarządzania Ryzykiem w BOŚ S.A.