Jesteś tutaj:

Zarząd Banku

Jerzy Pruski

Jerzy Pruski – Wiceprezes Zarządu p.o. Prezesa Zarządu

Pan Jerzy Pruski został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Idea Bank S.A. pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Idea Bank S.A. z dniem 7 listopada 2018 roku. Jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (1983 r.). W 1989 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. Od 1983 r. do 2009 r. zatrudniony był w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Jest ekspertem zewnętrznym Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w latach 2016-2017 pełnił funkcję eksperta zewnętrznego Banku Światowego.

Pan Jerzy Pruski posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach finansowych. Przed objęciem funkcji w Idea Bank S.A. Pan Jerzy Pruski pełnił od lutego 2017 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu w Getin Noble Bank S.A. z odpowiedzialnością za nadzór merytoryczny i organizacyjny nad Departamentem Produktów Skarbowych, Departamentem Finansowania Deweloperów, Departamentem Skarbu, Departamentem Prawnym, Biurem Zarządu, Biurem Zakupów Centralnych oraz Zespołem Walidacji Modeli. W latach 2016-2017 związany z Towarzystwem Ekonomistów Polskich, gdzie pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Towarzystwa.

W latach 2009-2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w latach 2013-2016 był Członkiem Komitetu Stabilności Finansowej, a w latach 2015-2016 Członkiem Resolution Committee (European Banking Authority). W latach 2010-2015 doradca ekonomiczny Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz jego przedstawiciel w Komisji Nadzoru Finansowego pełniący nadzór nad podmiotami rynku finansowego. W latach 2008-2009 swoją karierę zawodową związał z Grupą PKO Banku Polskiego SA, gdzie pełnił m.in. funkcję Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA. Od 2004 - 2008 Pierwszy Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. W tym czasie reprezentował NBP m.in. w Komisji Nadzoru Bankowego, w Economic and Financial Committee oraz w Stałym Komitecie Rady Ministrów.

Doświadczenie zawodowe:

1991-1997
LG Petro Bank S.A., m.in. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu
1998-2004
Rada Polityki Pieniężnej, Członek Rady Polityki Pieniężnej
2004 - 2008
Narodowy Bank Polski, Wiceprezes NBP - Pierwszy Zastępca Prezesa NBP
2004 - 2005
Członek Clearing and Settlement Advisory and Monitoring Expert Group of the European Commission (“CESAME”)
2004 - 2007
Zastępca Gubernatora Banku Światowego
2004 - 2008
Zastępca Prezesa NBP w Radzie Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego
2004 - 2008
Współprzewodniczący Komitetu Zarządzania Długiem Publicznym
2005 - 2007
Przedstawiciel NBP w Stałym Komitecie Rady Ministrów
2005 - 2007
Członek Rady Rozwoju Rynku Kapitałowego
2005 - 2008
Członek Komitetu Ekonomiczno-Finansowego (“EFC”)
2006 - 2007
Członek Komisji Nadzoru Bankowego
2006 - 2008
Członek EFC Ad Hoc Working Group on the EU Financial Stability Arrangements
2008 - 2009
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Prezes Zarządu
2008 - 2009
Powszechna Kasa Oszczędności TFI S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej
2008 - 2009
Bank Pocztowy S.A., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
2008 - 2009
Związek Banków Polskich, Członek Zarządu
2010 - 2015
Komisja Nadzoru Finansowego, Członek Komisji Nadzoru Finansowego
2010 - 2015
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Doradca Ekonomiczny Prezydenta
2010 - 2016
Międzynarodowe Stowarzyszenie Gwarantów Depozytów ("IADI"), m.in. na stanowisku Prezesa Stowarzyszenia i Przewodniczącego Rady Wykonawczej
2009 - 2016
Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Prezes Zarządu
2013 - 2016
Komitet Stabilności Finansowej, Członek Komitetu Stabilności Finansowej
2015 - 2016
Europejski Organ Nadzoru Bankowego, Członek Resolution Committee
2016 - 2017
Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Wiceprzewodniczący Towarzystwa
2016 - 2017
Doradztwo Ekonomiczne, Recovery&Resolution Plans Jerzy Pruski
2016 - 2017
Ekspert Zewnętrzny Banku Światowego
2017 - obecnie
Ekspert Zewnętrzny Międzynarodowego Funduszu Walutowego
2017 - 2018
BPI Bank Polskich Inwestycji S.A., Członek Rady Nadzorczej
2017 - obecnie
Noble Securities S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej
2017 - 2018
Getin Noble Bank S.A., Wiceprezes Zarządu

Piotr Miałkowski – Wiceprezes Zarządu

Pan Piotr Miałkowski pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank S.A. od 23 sierpnia 2018 roku. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, na kierunku bankowość i finanse (1998 r.). Jest również absolwentem programu MBA na Uniwersytecie Illinois, USA (2007 r.) oraz programu dla liderów prowadzonego przez INSEAD, Francja (2015 r.).

Pan Piotr Miałkowski posiada ponad 23-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych zdobyte w bankach i audycie. Przed dołączeniem do zarządu Idea Banku był od 2000 r. związany z pionem finansowym Banku Pekao S.A., na początku jako Dyrektor Departamentu Rachunkowości, następnie jako Dyrektor Wykonawczy nadzorujący obszar M&A, nadzoru właścicielskiego oraz rachunkowości finansowej oraz ostatnio jako Dyrektor Wykonawczy nadzorujący obszar informacji zarządczej, rachunkowości finansowej oraz data governance. W latach 1999 – 2000 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym w BIG Banku Gdańskim S.A. Od 2011 r. był też jednocześnie przewodniczącym Komitetu Audytu i Ryzyka w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A., a od 2017 r. przewodniczącym Rady Nadzorczej Pekao Investment Management S.A.

Doświadczenie zawodowe:

1995 – 1999
KPMG Polska Audyt Sp. z o. o., Financial Institutions Group, Manager
1999 – 2000
BIG Bank Gdański S.A., Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym
2000 – 2013
Bank Polska Kasa Opieki S.A., Pion Finansowy, Dyrektor Departamentu Rachunkowości
2013 – 2017
Bank Polska Kasa Opieki S.A., Pion Finansowy, Dyrektor Wykonawczy nadzorujący obszar M&A, nadzoru właścicielskiego oraz rachunkowości finansowej
2018
Bank Polska Kasa Opieki S.A., Pion Finansowy, Dyrektor Wykonawczy nadzorujący obszar informacji zarządczej, rachunkowości finansowej oraz data governance
Jaromir Frankowicz

Jaromir Frankowicz – Członek Zarządu

Pan Jaromir Frankowicz pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank S.A. od czerwca 2017 roku. Ukończył Akademię Ekonomiczną im. Oskara Langego we Wrocławiu, na Wydziale Zarządzania i Informatyki (1999 r.) oraz studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku „Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem na Jednolitym Rynku Europejskim.”

Pan Jaromir Frankowicz posiada szerokie doświadczenie zawodowe w obszarze IT zdobyte w instytucjach bankowych. W okresie swojej dotychczasowej kariery zawodowej sprawował nadzór nad strategicznymi projektami z zakresu IT oraz nad implementacją wielu systemów. Zajmował się wdrażaniem nowych produktów i usług oraz utrzymywaniem relacji między IT a biznesem. Odpowiedzialny był za integrację systemów połączonych banków Santander Consumer Polska i AIG Polska, jak również BNP Paribas Poland i Dominet Bank S.A.

Doświadczenie zawodowe:

2004-2008
GE Money Bank S.A., Kierownik Projektu w Biurze Projektów - Departament Informatyki; Kierownik Zespołu Zapewnienia Jakości Rozwiązań Informatycznych – Pion Informatyki
2008-2010
Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemów Informatycznych
2010-2011
Santander Consumer Bank S.A., Dyrektor Integracji IT
2011-2012
Santander Consumer Bank S.A., Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemów
2012-2013
ISBAN (Ingeniería de Software Bancario, Hiszpania), CSA Global Compliance Director
2014-2015
ISBAN (Ingeniería de Software Bancario, Hiszpania), Director in Consumer Finance Business Unit
2015-2017
Euro Bank S.A., Dyrektor Departamentu Analizy i Rozwiązań Biznesowych

Marek Kempny – Członek Zarządu

Pan Marek Kempny pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank S.A. od 5 sierpnia 2019 roku. Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, na kierunku teoria ekonomii (1990 r.). Jest również uczestnikiem studiów doktoranckich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w dyscyplinie finanse (zarządzanie ryzykiem płynności w bankach). Pan Marek Kempny jest menedżerem z ponad 20-letnim doświadczeniem na różnych szczeblach zarządzania i jednocześnie specjalistą w zakresie zagadnień finansowych i bankowych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zarządzania ryzykiem i skarbu.

Przed dołączeniem do zarządu Idea Banku od 2013 r. do lipca 2018 r. pełnił obowiązki Prezesa Zarządu BPI Banku Polskich Inwestycji S.A., gdzie w okresie styczeń 2016 r. – czerwiec 2017 r. jako Dyrektor Zarządzający nadzorował projekt utworzenia banku hipotecznego w Grupie Getin Noble Bank S.A. W latach 2005-2013 był związany z Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A., gdzie zajmował stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar rachunkowości, sprawozdawczości oraz zarządzanie ryzykiem, a następnie Prezesa Zarządu. W latach 2003-2005 pełnił funkcję Prezesa Zarządu ING Bank Hipoteczny (poprzednio Śląski Bank Hipoteczny).

Doświadczenie zawodowe:

1995 – 2000
Bank Śląski S.A. (później ING Bank Śląski S.A.) Dyrektor Departamentu Skarbu
2000-2001
Dom Maklerski ING Securities S.A., Wiceprezes Zarządu
2003-2005
ING Bank Hipoteczny (poprzednio Śląski Bank Hipoteczny), Prezes Zarządu
2001-2003
ING Bank Hipoteczny (poprzednio Śląski Bank Hipoteczny), Członek Zarządu ds. finansowych (CFO&COO)
2005-2013
Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A., 2009 – 2013: Prezes Zarządu (CEO), 2005 – 2009: Członek Zarządu (CRO&CFO)
2013-2018
BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. Grupa Getin Noble (wcześniej Dexia Kommunalkredit), Prezes Zarządu