Jesteś tutaj:

Zarząd Banku

Jerzy Pruski

Jerzy Pruski – Wiceprezes Zarządu p.o. Prezesa Zarządu

Pan Jerzy Pruski został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Idea Bank S.A. pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Idea Bank S.A. z dniem 7 listopada 2018 roku. Jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (1983 r.). W 1989 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. Od 1983 r. do 2009 r. zatrudniony był w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Jest ekspertem zewnętrznym Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w latach 2016-2017 pełnił funkcję eksperta zewnętrznego Banku Światowego.

Pan Jerzy Pruski posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach finansowych. Przed objęciem funkcji w Idea Bank S.A. Pan Jerzy Pruski pełnił od lutego 2017 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu w Getin Noble Bank S.A. z odpowiedzialnością za nadzór merytoryczny i organizacyjny nad Departamentem Produktów Skarbowych, Departamentem Finansowania Deweloperów, Departamentem Skarbu, Departamentem Prawnym, Biurem Zarządu, Biurem Zakupów Centralnych oraz Zespołem Walidacji Modeli. W latach 2016-2017 związany z Towarzystwem Ekonomistów Polskich, gdzie pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Towarzystwa.

W latach 2009-2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w latach 2013-2016 był Członkiem Komitetu Stabilności Finansowej, a w latach 2015-2016 Członkiem Resolution Committee (European Banking Authority). W latach 2010-2015 doradca ekonomiczny Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz jego przedstawiciel w Komisji Nadzoru Finansowego pełniący nadzór nad podmiotami rynku finansowego. W latach 2008-2009 swoją karierę zawodową związał z Grupą PKO SA, gdzie pełnił m.in. funkcję Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA. Od 2004 - 2008 Pierwszy Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. W tym czasie reprezentował NBP m.in. w Komisji Nadzoru Bankowego, w Economic and Financial Committee oraz w Stałym Komitecie Rady Ministrów.

Doświadczenie zawodowe:

1991-1997
LG Petro Bank S.A., m.in. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu
1998-2004
Rada Polityki Pieniężnej, Członek Rady Polityki Pieniężnej
2004 - 2008
Narodowy Bank Polski, Wiceprezes NBP - Pierwszy Zastępca Prezesa NBP
2004 - 2005
Członek Clearing and Settlement Advisory and Monitoring Expert Group of the European Commission (“CESAME”)
2004 - 2007
Zastępca Gubernatora Banku Światowego
2004 - 2008
Zastępca Prezesa NBP w Radzie Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego
2004 - 2008
Współprzewodniczący Komitetu Zarządzania Długiem Publicznym
2005 - 2007
Przedstawiciel NBP w Stałym Komitecie Rady Ministrów
2005 - 2007
Członek Rady Rozwoju Rynku Kapitałowego
2005 - 2008
Członek Komitetu Ekonomiczno-Finansowego (“EFC”)
2006 - 2007
Członek Komisji Nadzoru Bankowego
2006 - 2008
Członek EFC Ad Hoc Working Group on the EU Financial Stability Arrangements
2008 - 2009
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Prezes Zarządu
2008 - 2009
Powszechna Kasa Oszczędności TFI S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej
2008 - 2009
Bank Pocztowy S.A., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
2008 - 2009
Związek Banków Polskich, Członek Zarządu
2010 - 2015
Komisja Nadzoru Finansowego, Członek Komisji Nadzoru Finansowego
2010 - 2015
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Doradca Ekonomiczny Prezydenta
2010 - 2016
Międzynarodowe Stowarzyszenie Gwarantów Depozytów ("IADI"), m.in. na stanowisku Prezesa Stowarzyszenia i Przewodniczącego Rady Wykonawczej
2009 - 2016
Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Prezes Zarządu
2013 - 2016
Komitet Stabilności Finansowej, Członek Komitetu Stabilności Finansowej
2015 - 2016
Europejski Organ Nadzoru Bankowego, Członek Resolution Committee
2016 - 2017
Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Wiceprzewodniczący Towarzystwa
2016 - 2017
Doradztwo Ekonomiczne, Recovery&Resolution Plans Jerzy Pruski
2016 - 2017
Ekspert Zewnętrzny Banku Światowego
2017 - obecnie
Ekspert Zewnętrzny Międzynarodowego Funduszu Walutowego
2017 - 2018
BPI Bank Polskich Inwestycji S.A., Członek Rady Nadzorczej
2017 - obecnie
Noble Securities S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej
2017 - 2018
Getin Noble Bank S.A., Wiceprezes Zarządu
Jaromir Frankowicz

Jaromir Frankowicz – Członek Zarządu

Pan Jaromir Frankowicz pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank S.A. od czerwca 2017 roku. Ukończył Akademię Ekonomiczną im. Oskara Langego we Wrocławiu, na Wydziale Zarządzania i Informatyki (1999 r.) oraz studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku „Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem na Jednolitym Rynku Europejskim.”

Pan Jaromir Frankowicz posiada szerokie doświadczenie zawodowe w obszarze IT zdobyte w instytucjach bankowych. W okresie swojej dotychczasowej kariery zawodowej sprawował nadzór nad strategicznymi projektami z zakresu IT oraz nad implementacją wielu systemów. Zajmował się wdrażaniem nowych produktów i usług oraz utrzymywaniem relacji między IT a biznesem. Odpowiedzialny był za integrację systemów połączonych banków Santander Consumer Polska i AIG Polska, jak również BNP Paribas Poland i Dominet Bank S.A.

Doświadczenie zawodowe:

2004-2008
GE Money Bank S.A., Kierownik Projektu w Biurze Projektów - Departament Informatyki; Kierownik Zespołu Zapewnienia Jakości Rozwiązań Informatycznych – Pion Informatyki
2008-2010
Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemów Informatycznych
2010-2011
Santander Consumer Bank S.A., Dyrektor Integracji IT
2011-2012
Santander Consumer Bank S.A., Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemów
2012-2013
ISBAN (Ingeniería de Software Bancario, Hiszpania), CSA Global Compliance Director
2014-2015
ISBAN (Ingeniería de Software Bancario, Hiszpania), Director in Consumer Finance Business Unit
2015-2017
Euro Bank S.A., Dyrektor Departamentu Analizy i Rozwiązań Biznesowych

Tomasz Górski – Członek Zarządu

Pan Tomasz Górski pełni obowiązki Członka Zarządu Idea Bank S.A. od 1 lutego 2018 roku. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach Finanse i Bankowość (2000r.) oraz studiów na London Business School, Columbia Business School New York, gdzie uzyskał tytuł Global Executive MBA (2013r.)

Pan Tomasz Górski jest managerem posiadającym bogate doświadczenie zawodowe we wdrażaniu innowacji w obszarze bankowości oraz w rozwoju zespołów i menadżerów. Karierę zawodową w obszarze SME rozpoczął w Boston Consulting Group, gdzie zajmował się zagadnieniami efektywności kanałów sprzedaży oraz przygotowywaniem i wdrażaniem strategii SME i strategii segmentowych dla podmiotów z rynku bankowego.
Jako Szef Obszaru SME mBanku inspirował wdrożenie szeregu innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla SME (m.in. mKsięgowość, mPower Business Starter, Centr mFaktoring, mFakturowanie, mTransfer mobilny). Przewodził także projektowi mPublik, integrującemu technologicznie sferę usług administracji publicznej z bankowością.

Doświadczenie zawodowe:

2000-2009
The Boston Consulting Group, Manager, Warszawa/Chicago
2009-2014
mBank S.A., Dyrektor Departamentu Strategii
2014-2017
mBank S.A., Szef Obszaru SME, Bankowość Detaliczna

Artur Kubiński – Członek Zarządu

Pan Artur Kubiński pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank S.A. od sierpnia 2018 roku. Ukończył Uniwersytet Szczeciński na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (1997 r.) oraz studia podyplomowe w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie na kierunku Zarządzanie Sprzedażą (2002 r.)

Pan Artur Kubiński posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w obszarze sprzedaży zdobyte w instytucjach finansowych. Zarządzał sprzedażą i relacjami z partnerami biznesowymi w takich instytucjach jak HSBC Bank Polska S.A., LUKAS Bank S.A., Credit Agricole S.A. W latach 2011 – 2013 pełnił funkcję Członka Zarządu LUKAS Finanse S.A., natomiast w latach 2013 – 2015 pełnił funkcję Członka Zarządu Idea Bank Ukraina. Przed dołączeniem do Zarządu Idea Banku od września 2015 r. sprawował funkcję Członka Zarządu Idea Bank Białoruś.

Doświadczenie zawodowe:

2000 – 2003
LUKAS S.A. w Szczecinie, Z-ca Dyrektora Regionalnego
2003 – 2007
HSBC Bank Polska S.A., Makroregionalny Dyrektor ds. Sprzedaży
2007 – 2009
LUKAS Bank S.A. w Szczecinie, Dyrektor Oddziału Regionalnego
2010 – 2010
LUKAS Bank S.A., Dyrektor Makroregionu Wschód
2011 – 2011
LUKAS Bank S.A./Credit Agricole S.A., Dyrektor Pionu Sprzedaży i Relacji z Partnerami
2011 – 2013
LUKAS Finanse S.A., Członek Zarządu
2013 – 2015
Idea Bank Ukraina, Członek Zarządu
2015 – 2018
Idea Bank Białoruś, Członek Zarządu

Piotr Miałkowski – Członek Zarządu

Pan Piotr Miałkowski pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank S.A. od 23 sierpnia 2018 roku. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, na kierunku bankowość i finanse (1998 r.). Jest również absolwentem programu MBA na Uniwersytecie Illinois, USA (2007 r.) oraz programu dla liderów prowadzonego przez INSEAD, Francja (2015 r.).

Pan Piotr Miałkowski posiada ponad 23-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych zdobyte w bankach i audycie. Przed dołączeniem do zarządu Idea Banku był od 2000 r. związany z pionem finansowym Banku Pekao S.A., na początku jako Dyrektor Departamentu Rachunkowości, następnie jako Dyrektor Wykonawczy nadzorujący obszar M&A, nadzoru właścicielskiego oraz rachunkowości finansowej oraz ostatnio jako Dyrektor Wykonawczy nadzorujący obszar informacji zarządczej, rachunkowości finansowej oraz data governance. W latach 1999 – 2000 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym w BIG Banku Gdańskim S.A. Od 2011 r. był też jednocześnie przewodniczącym Komitetu Audytu i Ryzyka w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A., a od 2017 r. przewodniczącym Rady Nadzorczej Pekao Investment Management S.A.

Doświadczenie zawodowe:

1995 – 1999
KPMG Polska Audyt Sp. z o. o., Financial Institutions Group, Manager
1999 – 2000
BIG Bank Gdański S.A., Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym
2000 – 2013
Bank Polska Kasa Opieki S.A., Pion Finansowy, Dyrektor Departamentu Rachunkowości
2013 – 2017
Bank Polska Kasa Opieki S.A., Pion Finansowy, Dyrektor Wykonawczy nadzorujący obszar M&A, nadzoru właścicielskiego oraz rachunkowości finansowej
2018
Bank Polska Kasa Opieki S.A., Pion Finansowy, Dyrektor Wykonawczy nadzorujący obszar informacji zarządczej, rachunkowości finansowej oraz data governance

Rafał Grodzicki – Członek Zarządu

Pan Rafał Grodzicki pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank S.A. od września 2018 r. Ukończył Szkołę Główną Handlową według indywidualnego profilu studiów (zajęcia z finansów, bankowości, rachunkowości, przetwarzania danych), gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii. Pan Rafał Grodzicki posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych zdobyte w instytucjach finansowych W latach 1991-2004 pracował w Banku Handlowym w Warszawie S.A., gdzie zajmował m.in. stanowisko Dyrektora Zarządzającego w Pionie Małych Przedsiębiorstw oraz Dyrektora Departamentu Polityki Sprzedaży i Rozwoju Produktów w Pionie Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej. W latach 2004-2016 swoją karierę zawodową związał z Grupą PZU, gdzie pełnił m.in. funkcję Członka Zarządu PZU Życie S.A. oraz PZU S.A. Od 2016 roku prowadzi własną działalność doradczą.

Doświadczenie zawodowe:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

1991 – 1993
Departament Kredytowy, Departament Polityki Kredytowej
1993 – 1994
Naczelnik, Wydział Polityki Finansowej, Departament Polityki Kredytowej
1994 – 1997
Zastępca Dyrektora, Departament Organizacji i Rozwoju
1997 – 1998
Dyrektor Oddziału – Private Banking
1998 – 2000
Dyrektor, Departament Polityki Sprzedaży i Rozwoju Produktów, Pion Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej
2001 – 2004
Dyrektor Zarządzający, Pion Małych Przedsiębiorstw

Grupa PZU

2004
Dyrektor Biura Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw, PZU SA
2004 – 2006
Dyrektor Koordynator ds. Ubezpieczeń Finansowych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw, PZU SA
2005 – 2006
Dyrektor Biura Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw, PZU Życie SA
2006 – 2008
Dyrektor Koordynator ds. Rozwoju Sieci Agencyjnej, PZU SA i PZU Życie SA
2008
Dyrektor Zarządzający ds. Produktów Ubezpieczeniowych, Szef Pionu Klienta Masowego, PZU SA
2015 – 2016
Członek Zarządu PZU SA
2008 – 2016
Członek Zarządu PZU Życie SA

2016 – obecnie
PROFFES – Doradztwo

Piotr Petelewicz – Członek Zarządu

Pan Piotr Petelewicz pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank S.A. od 15 listopada 2018 r. Jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, na kierunku Informatyka i Ekonometria (2004 r.).

Pan Piotr Petelewicz posiada szerokie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych zdobyte w bankowości, w szczególności w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym i adekwatności polityki kredytowej. Przed objęciem funkcji Członka Zarządu Idea Bank S.A. Pan Piotr Petelewicz zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego w Getin Noble Bank S.A., gdzie nadzorował Obszar Ryzyka Kredytowego Detalu. W latach 2013-2017 pracował w mBanku Hipotecznym S.A., gdzie zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego. W latach 2005-2013 swoją karierę zawodową związał z BRE Bank S.A., gdzie pełnił m.in. funkcję wicedyrektora Biura Zarządzania Ryzykiem Kredytowym w Departamencie Kredytów Detalicznych.

Doświadczenie zawodowe:

2005 – 2008
BRE Bank S.A., Biuro Kredytów Detalicznych, Wydział Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, m.in. na stanowisku starszego specjalisty i głównego specjalisty
2008 – 2013
BRE Bank S.A., Departament Kredytów Detalicznych, Biuro Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, Wydział Ryzyka Kredytów Zabezpieczonych, naczelnik wydziału/od 08.2010 wicedyrektor biura
2013 – 2017
mBank Hipoteczny S.A., Departament Ryzyka Kredytowego, dyrektor departamentu
2017 – 2018
Getin Noble Bank S.A0., Obszar Ryzyka Kredytowego Detalu, dyrektor zarządzający.