Jesteś tutaj:

Zarząd Banku

Jarosław Augustyniak

Jarosław Augustyniak – Prezes Zarządu

Pan Jarosław Augustyniak pełni funkcję Prezesa Zarządu Idea Bank S.A. od lipca 2010 roku. Jarosław Augustyniak posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość (1996 r.), a następnie kontynuował studia na Uniwersytecie w Wiedniu (1997 r.) oraz na Uniwersytecie w St. Gallen w Szwajcarii (1998 r.)

Doświadczenie zawodowe:

w latach 1996-1999
Junior Manager, KMPG (Polska)
w latach 1999-2000
Dyrektor Finansowy, Prokurent, Siemens Finance Sp. z o.o.
w latach 2000-2004
Prezes Zarządu, Expander S.A.
w latach 2004-2006
Prezes Zarządu, Open Finance S.A.
w latach 2006-2007
Prezes Zarządu, Home Broker S.A.
w latach 2006-2013 i 2014-2016
Członek Rady Nadzorczej, Open Finance S.A.
w latach 2006-2010
Wiceprezes Zarządu (od 2008 r. Prezes Zarządu) Noble Bank S.A.
w 2009 roku
Wiceprezes Zarządu, Getin Bank S.A.
w 2010 roku
I Wiceprezes Zarządu, Getin Noble Bank S.A.
w latach 2007-2011
Członek Rady Nadzorczej, Getin International S.A.
w latach 2008-2011
Członek Rady Nadzorczej, Noble Securities S.A.
w latach 2009-2011
Przewodniczący Rady Nadzorczej, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
w latach 2009-2011
Przewodniczący Rady Nadzorczej, Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.
w latach 2007-2012
Członek Rady Nadzorczej, Noble Funds TFI S.A.
w latach 2007-2013
Członek Rady Nadzorczej, Home Broker S.A.
w latach 2013-2014
Członek Rady Dyrektorów, Romanian International Bank S.A.
w latach 2012-2016
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej MW Trade S.A.
w latach 2014-2016
Członek Rady Nadzorczej GetBack S.A.
w latach 2008-2016
Członek Rady Nadzorczej Idea Leasing S.A.

Jarosław Augustyniak pełni obecnie funkcję Członka Rady Nadzorczej Idea Box S.A. (od 2012 roku), Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Tax Care S.A. (od 2008 roku), Przewodniczącego Rady Nadzorczej LC Corp Sky Tower Sp. z o.o. (od 2014 roku), Członka Rady Nadzorczej Idea Money (od 2012 roku), Przewodniczącego Rady Nadzorczej Idea Expert S.A. (dawniej Powszechny Dom Kredytowy S.A. - od 2010 roku), Przewodniczący Rady Nadzorczej Idea Fleet S.A. (od 2014 roku).

Dominik Fajbusiewicz

Dominik Fajbusiewicz – Członek Zarządu

Pan Dominik Fajbusiewicz pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank S.A. od lipca 2010 roku. Dominik Fajbusiewicz posiada wykształcenie wyższe. Uzyskał tytuł magistra na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydział Zarządzania, kierunek Zarządzanie i Marketing. Ponadto uzyskał tytuł Master of Business Administration, Nottingham Trent University (2004-2006).

Doświadczenie zawodowe:

w latach 2001-2004
Dyrektor Marketingu, Expander S.A.
w latach 2004-2008
Dyrektor Marketingu, Open Finance S.A.
w latach 2006-2007
Członek Zarządu, Open Finance S.A.
w latach 2006-010
Dyrektor Zarządzający, Noble Bank S.A.
w latach 2011-2012
Członek Rady Nadzorczej, Home Broker S.A.
w latach 2011-2012
Członek Rady Nadzorczej, Idea Expert S.A. (dawniej powszechny Dom Kredytowy S.A.)
w latach 2010-2013
Dyrektor Zarządzający Obszarem Marketingu i Obszarem Bankowości Internetowej, Getin Noble Bank S.A.
w latach 2011-2013
Członek Rady Nadzorczej, Home Broker Nieruchomości S.A.

Dominik Fajbusiewicz pełni obecnie funkcję Członka Rady Nadzorczej Tax Care S.A. (od 2011 roku).

Marcin Syciński

Marcin Syciński – Członek Zarządu

Pan Marcin Syciński pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank S.A. od marca 2012 roku. Marcin Syciński posiada wykształcenie wyższe. Studiował na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w Katedrze Zaawansowanych Materiałów i Technologii (do 2000 r.), a następnie kontynuował studia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Materiałowe – Kierunek Inżynieria Materiałowa, które ukończył uzyskując tytuł inżyniera (2002 r.).

Doświadczenie zawodowe:

w latach 2000-2002
Analityk Raportów i Specjalista Baz Danych, Citibank Polska S.A.
w latach 2002-2004
Kierownik Działu Windykacji Miękkiej, Raiffeisen Bank Polska S.A.
w latach 2004-2005
Regionalny Menadżer ds. Windykacji, Region Europy Środkowej i Wschodniej, Raiffeisen International Bank (Wiedeń)
w latach 2005-2006
Menadżer ds. Strategii Windykacyjnej dla regionu Europy Środkowej i Wschodniej, Bank Handlowy w Warszawie S.A.
w latach 2006-2008
Zastępca Kierownika ds. Ryzyka Detalicznego - Menadżer ds. Polityki Kredytowej, Raiffeisen Bank AVAL (Raiffeisen International)
w 2008 roku
Zastępca Kierownika ds. Ryzyka Detalicznego – Menadżer Centralizacji Oceny Ryzyka, Raiffeisen Bank AVAL (Raiffeisen International)
w latach 2009-2010
Zastępca Dyrektora ds. Ryzyka – Kierownik Departamentu Zarządzania Ryzykiem Detalicznym, Alfa Bank Ukraina
w latach 2010-2012
Krajowy Dyrektor ds. Ryzyka, Raiffeisen Bank International AG
w latach 2013-2015
Członek Rady Nadzorczej, MW Trade S.A.
w latach 2013-2015
Członek Rady Dyrektorów, Romanian International Bank SA
w latach 2014-2015
Członek Rady Dyrektorów, Idea Leasing IFN w Bukareszcie
w latach 2014 - 2015
Członek Rady Dyrektorów, Idea Investments SA w Bukareszcie
w latach 2014-2016
Członek Rady Nadzorczej, GetBack S.A.

Marcin Syciński pełni obecnie funkcję Członka Rady Nadzorczej Idea Leasing S.A. (od 2012 roku) oraz Członka Rady Nadzorczej Idea Fleet S.A. (od 2014 roku).

Dariusz Makosz

Dariusz Makosz – Członek Zarządu

Pan Dariusz Makosz pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank S.A. od stycznia 2013 roku. Dariusz Makosz posiada wykształcenie wyższe. Uzyskał tytuł magistra Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości, w Poznaniu, specjalność bankowość (2000 r.)

Doświadczenie zawodowe:

w latach 1999-2002
Doradca Bankowy, Millenium Bank S.A.
w latach 2002-2003
Kierownik Oddziału, Expander S.A.
w latach 2002-2004
Dyrektor ds. Produktów Inwestycyjnych, Expander S.A.,
w latach 2004-2005
Dyrektor ds. Produktów Inwestycyjnych, Open Finance S.A.
w latach 2006-2007
Członek Zarządu, Open Finance S.A.
w latach 2005-2008
Dyrektor ds. Sprzedaży, Open Finance S.A.
w latach 2006-2011
Dyrektor Departamentu, Getin Noble Bank S.A.
w latach 2008-2012
Dyrektor Zarządzający, Open Finance S.A.
w latach 2011-2012
Dyrektor Zarządzający, Idea Bank S.A.
w latach 2011-2013
Dyrektor Zarządzający, Getin Noble Bank S.A.
w latach 2012-2013
Wiceprezes Zarządu, Idea Money S.A.

Dariusz Makosz pełni obecnie funkcję Członka Rady Nadzorczej Idea Money S.A. (od 2013 roku).

Małgorzata Szturmowicz

Małgorzata Szturmowicz – Członek Zarządu

Pani Małgorzata Szturmowicz pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank S.A. od stycznia 2014 roku. Małgorzata Szturmowicz posiada wykształcenie wyższe. Uzyskała tytuł magistra na Akademii Polonijnej w Częstochowie, specjalność: tłumacz języka niemieckiego (2005 r.). Ponadto uzyskała tytuł magistra w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, specjalność: ekonomia (2006 r.). Ukończyła również studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2009 r.). Pani Małgorzata Szturmowicz odbywa obecnie aplikację celem uzyskania tytułu biegłego rewidenta.

Doświadczenie zawodowe:

w latach 2004-2011
Ernst & Young Audit sp. z o.o., Senior Consultant;
w latach 2011-2012
Tax Care S.A., Dyrektor Finansowy
w latach 2012-2013
Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A., Dyrektor Finansowy;

Pani Małgorzata Szturmowicz pełni obecnie funkcję Członka Rady Nadzorczej LC Corp Sky Tower sp. z o.o. (od 2014 roku oraz Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. (od października 2016 roku).

Aneta Skrodzka-Książek

Aneta Skrodzka-Książek – Członek Zarządu

Pani Aneta Skrodzka-Książek pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank S.A. od lipca 2015 roku. Aneta Skrodzka -Książek posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa (1996), na kierunku "Finanse i Bankowość". Od września 2007 roku Pani Aneta Skrodzka–Książek jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), ponadto od 2008 roku posiada tytuł Biegłego Rewidenta. Od 2008 roku Pani Aneta Skrodzka-Książek legitymuje się także tytułem Certified Public Accountant wydanym przez instytut AICPA (American Institute of CPAs) w USA oraz certyfikatem Certified Internal Auditor, wydanym przez Instytut Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors) w czerwcu 2013 roku.

Doświadczenie zawodowe:

w latach 1996- 2007
KPMG Audit, Warszawa; Starszy Manager (od 2004), w Departamencie Audytu, ICE (Informatyka, Komunikacja, Rozrywka). Badanie sprawozdań finansowych US GAAP / SOX / IFRS.
w latach 1999-2001
KPMG LLP, Atlanta, Georgia, USA; Supervisor w Departamencie Audytu, na podstawie oddelegowania do KPMG USA. Obsługa klientów nowych technologii, e-commerce, internet oraz software.
w latach 2007-2010
KPMG LLC, Moskwa, Rosja; Dyrektor w Departamencie Audytu, z ostateczną odpowiedzialnością za badanie sprawozdań finansowych oraz Starszy Manager dla klientów wysokiego ryzyka. Badanie sprawozdań finansowych US GAAP / SOX / IFRS.
w latach 2010-2014
Nordea Bank Polska, Warszawa; Dyrektor Komórki Audytu Wewnętrznego obejmującej Polskę, Rosje oraz Kraje Bałtyckie, w Banku Nordea, podmiotu w Grupie Kapitałowej Nordea Bank AB
w latach 2015-2016
Członek Rady Nadzorczej GetBack S.A.

Pani Aneta Skrodzka-Książek pełni obecnie funkcję Członka Rady Nadzorczej Idea Money S.A. (od lutego 2015 r.), Członka Rady Nadzorczej Idea Expert S.A. (od lutego 2015 r.), Członka Rady Nadzorczej Tax Care S.A. (od lutego 2015 r.), Członka Rady Nadzorczej Idea Leasing S.A. (od lutego 2015 r.), Członka Rady Nadzorczej Idea Fleet S.A. (od lutego 2015 r.), Przewodniczącej Rady Nadzorczej Open Finance S.A. (od stycznia 2016 r.), Członka Rady Nadzorczej Home Broker S.A. (od grudnia 2015 r.), Członka Rady Nadzorczej Getin Leasing S.A. (od czerwca 2016 r.).

Tobiasz Bury

Tobiasz Bury – Członek Zarządu

Pan Tobiasz Bury pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank S.A. od stycznia 2017r. Tobiasz Bury posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach „Zarządzanie oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze” (2002), a następnie kontynuował studia na Kellogg School of Management, Northwestern University Chicago gdzie uzyskał tytuł Master of Business Administration (MBA) (2007r.) oraz na Harvard Business School, Harvard University (2013r.).

Doświadczenie zawodowe:

w latach 2002-2008
Manager, The Boston Consulting Group
w 2009 roku
Dyrektor Zarządzający ds. Sieci Agencyjnej PZU Życie, PZU Życie S.A.
w latach 2009-2010
Dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży Masowej PZU Życie, PZU Życie S.A.
w latach 2010-2014
Dyrektor Zarządzający ds. Sieci w Grupie PZU, PZU S.A. i PZU Życie S.A.
w latach 2014-2016
Członek Zarządu, TUnŻ PZU Życie S.A.
w latach 2014-2016
Dyrektor Grupy PZU, Grupa PZU
w latach 2014-2016
Członek Rady Nadzorczej, TU Link4 S.A.

Pan Tobiasz Bury pełni obecnie funkcję Członka Rady Nadzorczej Idea Leasing S.A. (od października 2016r.) oraz Członka Rady Nadzorczej Getin Leasing S.A. (od października 2016r.).