Jesteś tutaj:

Zarząd Banku

Tobiasz Bury

Tobiasz Bury – Prezes Zarządu

Pan Tobiasz Bury z Idea Bankiem związany jest od września 2016 roku. Obowiązki Prezesa Zarządu Idea Bank S.A. pełni od października 2017 roku, a w Zarządzie Banku zasiada od stycznia 2017 roku. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (2002 r.) Ukończył również studia na Kellogg School of Management w Northwestern University (Chicago), gdzie uzyskał tytuł Master of Business Administration (MBA) (2007 r.) oraz prestiżowy Advanced Management Program (AMP 185) w Harvard Business School, Harvard University Boston (2013 r.).

Jako członek i wiceprezes zarządu Idea Banku Pan Tobiasz Bury sprawował nadzór nad spółkami zależnymi Banku, zarządzał obszarem nadzoru właścicielskiego i konsolidacji oraz sprawował nadzór merytoryczny i organizacyjny nad obszarem obsługi klienta i kontroli jakości Banku. W przeszłości związany z sektorem ubezpieczeniowym (Grupa PZU), gdzie przez wiele lat zarządzał sieciami sprzedaży, a także pełnił funkcję członka zarządu. Posiada również doświadczenie menadżerskie uzyskane podczas pracy w firmie konsultingowej, gdzie realizował projekty dla czołowych banków i firm ubezpieczeniowych w Polsce i w Europie.

Doświadczenie zawodowe:

2002 - 2008
The Boston Consulting Group, Manager-Członek Światowej Grupy Ubezpieczeniowej BCG
2009
PZU Życie S.A., Dyrektor Zarządzający ds. Sieci Agencyjnej
2009 - 2010
PZU Życie S.A., Dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży Masowej
2010-2014
PZU S.A. i PZU Życie S.A., Dyrektor Zarządzający ds. Sieci w Grupie PZU
2014 - 2016
Grupa PZU, Członek Zarządu PZU Życie S.A. oraz Dyrektor Grupy PZU
2014 - 2016
Link4 TU S.A., Członek Rady Nadzorczej
w latach 2014 - 2016
Członek Rady Nadzorczej, TU Link4 S.A.

Pan Tobiasz Bury pełni obecnie funkcję Członka Rady Nadzorczej Idea Leasing S.A. (od października 2016r.) oraz Członka Rady Nadzorczej Getin Leasing S.A. (od października 2016r.).

Magdalena Skwarzec

Magdalena Skwarzec – Wiceprezes Zarządu

Pani Magdalena Skwarzec pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu od czerwca 2018. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość (2002) oraz wykładowcą Studiów Podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym.

Pani Magdalena Skwarzec posiada szerokie doświadczenie zawodowe zdobyte w firmach doradczych w zakresie prowadzenia projektów w instytucjach finansowych, w szczególności w obszarze zarządzania ryzykiem i adekwatności kapitałowej. Od 2009 roku zajmowała stanowiska kierownicze w bankowości w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym, ryzykiem płynności i ryzykiem rynkowym, współpracując z PKO BP S.A. oraz Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Przed objęciem funkcji Członka Zarządu Idea Bank S.A. Pani Magdalena Skwarzec zajmowała stanowisko Dyrektora Zarządzającego kierującego Pionem Oceny i Zarządzania Ryzykiem w Banku Ochrony Środowiska S.A., z odpowiedzialnością za nadzór merytoryczny i organizacyjny nad Departamentem Polityki Kredytowej i Wyceny Aktywów, Departamentem Ryzyka Finansowego, Biurem Ryzyka Operacyjnego oraz Biurem monitorowania i wyceny ekspozycji kredytowych.

Doświadczenie zawodowe:

2004-2008
Ernst&Young Audit Sp. z o.o., Manager w Zespole Instrumentów Pochodnych i Ryzyk Finansowych
2008-2009
Deloitte Advisory Sp. z o.o., Senior Manager w Dziale Zarządzania Ryzykiem
2009-2012
PKO BP S.A. m.in. na stanowisku Dyrektora ds. Wdrożenia Metody IRB w Departamencie Ryzyka Kredytowego
2012-2017
Bank Ochrony Środowiska S.A. m. in. na stanowisku Dyrektora Departamentu Ryzyka Finansowego, Dyrektora Departamentu Polityki Kredytowej i Wyceny Aktywów, Dyrektora Zarządzającego ds. Oceny i Zarządzania Ryzykiem.
Jaromir Frankowicz

Jaromir Frankowicz – Członek Zarządu

Pan Jaromir Frankowicz pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank S.A. od czerwca 2017 roku. Ukończył Akademię Ekonomiczną im. Oskara Langego we Wrocławiu, na Wydziale Zarządzania i Informatyki (1999 r.) oraz studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku „Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem na Jednolitym Rynku Europejskim.”

Pan Jaromir Frankowicz posiada szerokie doświadczenie zawodowe w obszarze IT zdobyte w instytucjach bankowych. W okresie swojej dotychczasowej kariery zawodowej sprawował nadzór nad strategicznymi projektami z zakresu IT oraz nad implementacją wielu systemów. Zajmował się wdrażaniem nowych produktów i usług oraz utrzymywaniem relacji między IT a biznesem. Odpowiedzialny był za integrację systemów połączonych banków Santander Consumer Polska i AIG Polska, jak również BNP Paribas Poland i Dominet Bank S.A.

Doświadczenie zawodowe:

2004-2008
GE Money Bank S.A., Kierownik Projektu w Biurze Projektów - Departament Informatyki; Kierownik Zespołu Zapewnienia Jakości Rozwiązań Informatycznych – Pion Informatyki
2008-2010
Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemów Informatycznych
2010-2011
Santander Consumer Bank S.A., Dyrektor Integracji IT
2011-2012
Santander Consumer Bank S.A., Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemów
2012-2013
ISBAN (Ingeniería de Software Bancario, Hiszpania), CSA Global Compliance Director
2014-2015
ISBAN (Ingeniería de Software Bancario, Hiszpania), Director in Consumer Finance Business Unit
2015-2017
Euro Bank S.A., Dyrektor Departamentu Analizy i Rozwiązań Biznesowych

Tomasz Górski – Członek Zarządu

Pan Tomasz Górski pełni obowiązki Członka Zarządu Idea Bank S.A. od 1 lutego 2018 roku. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach Finanse i Bankowość (2000r.) oraz studiów na London Business School, Columbia Business School New York, gdzie uzyskał tytuł Global Executive MBA (2013r.)

Pan Tomasz Górski jest managerem posiadającym bogate doświadczenie zawodowe we wdrażaniu innowacji w obszarze bankowości oraz w rozwoju zespołów i menadżerów. Karierę zawodową w obszarze SME rozpoczął w Boston Consulting Group, gdzie zajmował się zagadnieniami efektywności kanałów sprzedaży oraz przygotowywaniem i wdrażaniem strategii SME i strategii segmentowych dla podmiotów z rynku bankowego.
Jako Szef Obszaru SME mBanku inspirował wdrożenie szeregu innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla SME (m.in. mKsięgowość, mPower Business Starter, Centr mFaktoring, mFakturowanie, mTransfer mobilny). Przewodził także projektowi mPublik, integrującemu technologicznie sferę usług administracji publicznej z bankowością.

Doświadczenie zawodowe:

2000-2009
The Boston Consulting Group, Manager, Warszawa/Chicago
2009-2014
mBank S.A., Dyrektor Departamentu Strategii
2014-2017
mBank S.A., Szef Obszaru SME, Bankowość Detaliczna

Artur Kubiński – Członek Zarządu

Pan Artur Kubiński pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank S.A. od sierpnia 2018 roku. Ukończył Uniwersytet Szczeciński na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (1997 r.) oraz studia podyplomowe w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie na kierunku Zarządzanie Sprzedażą (2002 r.)

Pan Artur Kubiński posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w obszarze sprzedaży zdobyte w instytucjach finansowych. Zarządzał sprzedażą i relacjami z partnerami biznesowymi w takich instytucjach jak HSBC Bank Polska S.A., LUKAS Bank S.A., Credit Agricole S.A. W latach 2011 – 2013 pełnił funkcję Członka Zarządu LUKAS Finanse S.A., natomiast w latach 2013 – 2015 pełnił funkcję Członka Zarządu Idea Bank Ukraina. Przed dołączeniem do Zarządu Idea Banku od września 2015 r. sprawował funkcję Członka Zarządu Idea Bank Białoruś.

Doświadczenie zawodowe:

2000 – 2003
LUKAS S.A. w Szczecinie, Z-ca Dyrektora Regionalnego
2003 – 2007
HSBC Bank Polska S.A., Makroregionalny Dyrektor ds. Sprzedaży
2007 – 2009
LUKAS Bank S.A. w Szczecinie, Dyrektor Oddziału Regionalnego
2010 – 2010
LUKAS Bank S.A., Dyrektor Makroregionu Wschód
2011 – 2011
LUKAS Bank S.A./Credit Agricole S.A., Dyrektor Pionu Sprzedaży i Relacji z Partnerami
2011 – 2013
LUKAS Finanse S.A., Członek Zarządu
2013 – 2015
Idea Bank Ukraina, Członek Zarządu
2015 – 2018
Idea Bank Białoruś, Członek Zarządu

Piotr Miałkowski – Członek Zarządu

Pan Piotr Miałkowski pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank S.A. od 23 sierpnia 2018 roku. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, na kierunku bankowość i finanse (1998 r.). Jest również absolwentem programu MBA na Uniwersytecie Illinois, USA (2007 r.) oraz programu dla liderów prowadzonego przez INSEAD, Francja (2015 r.).

Pan Piotr Miałkowski posiada ponad 23-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych zdobyte w bankach i audycie. Przed dołączeniem do zarządu Idea Banku był od 2000 r. związany z pionem finansowym Banku Pekao S.A., na początku jako Dyrektor Departamentu Rachunkowości, następnie jako Dyrektor Wykonawczy nadzorujący obszar M&A, nadzoru właścicielskiego oraz rachunkowości finansowej oraz ostatnio jako Dyrektor Wykonawczy nadzorujący obszar informacji zarządczej, rachunkowości finansowej oraz data governance. W latach 1999 – 2000 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym w BIG Banku Gdańskim S.A. Od 2011 r. był też jednocześnie przewodniczącym Komitetu Audytu i Ryzyka w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A., a od 2017 r. przewodniczącym Rady Nadzorczej Pekao Investment Management S.A.

Doświadczenie zawodowe:

1995 – 1999
KPMG Polska Audyt Sp. z o. o., Financial Institutions Group, Manager
1999 – 2000
BIG Bank Gdański S.A., Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym
2000 – 2013
Bank Polska Kasa Opieki S.A., Pion Finansowy, Dyrektor Departamentu Rachunkowości
2013 – 2017
Bank Polska Kasa Opieki S.A., Pion Finansowy, Dyrektor Wykonawczy nadzorujący obszar M&A, nadzoru właścicielskiego oraz rachunkowości finansowej
2018
Bank Polska Kasa Opieki S.A., Pion Finansowy, Dyrektor Wykonawczy nadzorujący obszar informacji zarządczej, rachunkowości finansowej oraz data governance

Rafał Grodzicki – Członek Zarządu

Pan Rafał Grodzicki pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank S.A. od września 2018 r. Ukończył Szkołę Główną Handlową według indywidualnego profilu studiów (zajęcia z finansów, bankowości, rachunkowości, przetwarzania danych), gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii. Pan Rafał Grodzicki posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych zdobyte w instytucjach finansowych W latach 1991-2004 pracował w Banku Handlowym w Warszawie S.A., gdzie zajmował m.in. stanowisko Dyrektora Zarządzającego w Pionie Małych Przedsiębiorstw oraz Dyrektora Departamentu Polityki Sprzedaży i Rozwoju Produktów w Pionie Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej. W latach 2004-2016 swoją karierę zawodową związał z Grupą PZU, gdzie pełnił m.in. funkcję Członka Zarządu PZU Życie S.A. oraz PZU S.A. Od 2016 roku prowadzi własną działalność doradczą.

Doświadczenie zawodowe:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

1991 – 1993
Departament Kredytowy, Departament Polityki Kredytowej
1993 – 1994
Naczelnik, Wydział Polityki Finansowej, Departament Polityki Kredytowej
1994 – 1997
Zastępca Dyrektora, Departament Organizacji i Rozwoju
1997 – 1998
Dyrektor Oddziału – Private Banking
1998 – 2000
Dyrektor, Departament Polityki Sprzedaży i Rozwoju Produktów, Pion Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej
2001 – 2004
Dyrektor Zarządzający, Pion Małych Przedsiębiorstw

Grupa PZU

2004
Dyrektor Biura Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw, PZU SA
2004 – 2006
Dyrektor Koordynator ds. Ubezpieczeń Finansowych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw, PZU SA
2005 – 2006
Dyrektor Biura Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw, PZU Życie SA
2006 – 2008
Dyrektor Koordynator ds. Rozwoju Sieci Agencyjnej, PZU SA i PZU Życie SA
2008
Dyrektor Zarządzający ds. Produktów Ubezpieczeniowych, Szef Pionu Klienta Masowego, PZU SA
2015 – 2016
Członek Zarządu PZU SA
2008 – 2016
Członek Zarządu PZU Życie SA

2016 – obecnie
PROFFES – Doradztwo